Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo prowadzona jest przez partnerstwo Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji a powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektorów w Polsce.

Rada – inicjując i biorąc udział w wielorakich przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z tematyką kompetencji w obszarze informatyki – pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami  rynku pracy ICT. Rady min.  opiniują wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK, monitorują rynek pracy, identyfikują luki kompetencyjne w sektorach, przygotowują rekomendacje potrzeb kompetencyjnych w sektorach.

Członkowie Rady reprezentują wszystkich interesariuszy sektora i zapewniają możliwość dotarcia do różnych środowisk, zarówno w obszarze biznesu, jak i edukacji.

Interesariuszami rad są przedsiębiorstwa z sektora, edukacja na poziomie szkół branżowych i uczelni, regulatorzy sektora, przedstawiciele organizacji pracodawców, przedstawiciele organizacji pracowników, otoczenie biznesu, organizacje pozarządowe, przedstawiciele Ministerstw i inne podmioty, których zakres działania rad wpisuje się w cele rady.