Instytut Oceanologii PAN | Sopot | 19 października 2023Partner merytoryczny:


Badania mórz i oceanów

 • Badania naukowe za pomocą narzędzi informatycznych.
 • Przetwarzanie dużej ilości danych badawczych.
 • Zaawansowane technologie wnioskowania.
 • Czujniki i śledzenie zmian.

Gospodarka morska

 • Pomiary procesów gospodarczych.
 • Czujniki rozproszone i zarządzanie procesami.
 • Inteligentne miasta, porty, statki, urządzenia przemysłowe.
 • Zaawansowane metody obliczeniowe w transporcie morskim.

Trendy technologiczne

 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Przetwarzanie w chmurze i multicloud.
 • Automatyzacja i robotyzacja.
 • Metavers
 • Zdecentralizowane architektury i ekosystemy
 • Dług technologiczny.

Synergia technologii

 • Ścisła współpraca nauki i biznesu.
 • Zaufanie do sztucznej inteligencji.
 • Odpowiednie warunki do rozwoju i badań.
 • Budowa kapitału intelektualnego.
 • Elastyczny rozwój pracowników IT

Dlaczego warto przyjść na konferencję?

Rozwój gospodarki morskiej

Symbioza nauki i gospodarki: to doskonałe miejsce do zdobywania nowej wiedzy na temat gospodarki morskiej i jej atutów technologicznych. Specjaliści z dziedziny informatyki dzielą się swoimi doświadczeniami, badaniami i najlepszymi praktykami.

Networking: nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych, spotkanie z ludźmi z branży morskiej, przedstawicielami sektora IT, instytucji samorządowych oraz z naukowcami. To miejsce nowych możliwości współpracy zarówno biznesowej, jak i badawczej.

Aktualne trendy: branża morska jest dynamiczna i podlega ciągłym zmianom. Sektor informatyki również. Konferencja umożliwia uczestnikom śledzenie najnowszych trendów, technologii i innowacji IT w zastosowaniach sprzyjających rozwojowi regionu i gospodarki morskiej.

Rozwój zawodowy: rozwój zawodowy, docenianie inicjatywy pracowników i naukowców, aktywizacja uczestników wokół projektów i inicjatyw branży morskiej oraz w badaniach naukowych. Zdobywając nowe umiejętności i wiedzę, tworzymy kapitał intelektualny Pomorza.

Inspiracja: wspólne doświadczenia, wymiana poglądów z innymi profesjonalistami jest niezwykle inspirująca. Udział w panelach dyskusyjnych i wymiana myśli z innymi uczestnikami pobudza do nowych pomysłów i projektów.

Promocja branży i regionu: konferencja to szansa na promocję samej branży morskiej oraz środowiska akademickiego Pomorza. Zwiększa się świadomość społeczna na temat znaczenia tego sektora dla gospodarki i rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Badania mórz i oceanów

Jaka jest rola oceanu w kształtowaniu klimatu? Jakie są skutki zmian klimatycznych w ekosystemie mórz europejskich? Czy zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego jest przewidywalna?
Jakie są współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych? Odpowiedzi na te wszystkie pytania są możliwe dzięki dużemu wsparciu technologii informatycznej. Numeryczna prognoza pogody, mapy obszaru wodnego, obraz z sensorów rozmieszczonych w wodach Bałtyku i innych mórz powstają dzięki współpracy IT i naukowców.
Prognozowanie stanu wód, wpływu na otoczenie i rozwój fauny i flory, a także aspekty oddziaływania na środowisko naturalne są możliwe dzięki technologiom:

 • Big Data,
 • Data Lake,
 • sztucznej Inteligencji i wnioskowania,
 • przetwarzania danych w środowisku rozproszonym,
 • modelom matematycznym opartym o odpowiednie moce przetwarzania danych.

“Stworzenie warunków dla rozwoju technologicznego i badań naukowych jest podstawą rozwoju regionu pomorskiego.”