Kontakt do organizatora konferencji

mailowo: pomorskie @ pti.gda.pl lub smartsea @ smartsea.pl

telefonicznie: 669 759 737